Dự án Hải Phòng

Được khởi động từ đầu năm 2017, dự án giải pháp Giám sát và Điều khiển hệ thống chiếu sáng tại thành phố Hải Phòng đến nay đã triển khai được 3 năm và đang tiếp tục được mở rộng qua các huyện còn lại. Sau đây là một số hình ảnh của dự án …
Đọc tiếp Dự án Hải Phòng