Giới thiệu

Hiện nay tại Việt Nam, một số thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh… đang trong quá trình xây dựng, triển khai thành phố thông minh. Ở đó, ứng dụng Công Nghệ 4.0 – IoT trong quản lý chiếu sáng công cộng là một phần không thể thiếu.

Là một công ty tiên phong trong IoT, công nghệ đám mây và chuyển giao Công nghệ, Folis đã phối hợp với các Công ty Điện Chiếu Sáng nghiên cứu, sản xuất và triển khai lắp đặt thực tế:

SL SCADA

Giải pháp Giám sát – Cảnh báo – Điều khiển – Thu thập dữ liệu

Hệ thống Điện chiếu sáng thông minh – IOT từ xa

Giải pháp đã được các Công ty Điện Chiếu Sáng đánh giá hoạt động ổn định, thông minh, đảm bảo tốt các yêu cầu  (sau nhiều năm hoạt động liên tục trên mạng lưới thực tế)

Mô tả giải pháp:

Toàn bộ Hệ thống chiếu sáng công cộng sẽ được Quản lý thông minh hóa tương tự như Hệ thống quản lý mạng lưới của một Mạng viễn thông:

  • Phòng Giám sát – Điều hành Mạng lưới Chiếu sáng  (Nhân viên trực nhìn các màn hình Tivi lớn, màn hình máy tính hoặc dùng điện thoại di động giám sát và điều hành toàn hệ thống chiếu sáng đang vận hành trên địa bàn)
  • Các chức năng Giám sát  – Cảnh báo – Điều khiển – Cài đặt – Thu thập dữ liệu được thực thi hoàn toàn tự động, từ xa qua Hệ thống Phần mềm và Thiết bị thông minh với Công nghệ 4.0 – IoT đám mây